Dag 23 februari 2022

Invoering Wtza en inregelen intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onder de Wtza gelden nieuwe eisen zoals de meldplicht, de vergunningsplicht, inregelen intern toezicht en de jaarverantwoordingsplicht. De meeste…