Dag 28 maart 2022

Update RIVM persoonlijke beschermingsmiddelen

Naar aanleiding van de landelijke Covid-19 versoepelingen is de RIVM richtlijn ‘Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis’ aangepast. In de aangepast versie van de richtlijn is het onderscheid tussen de drie…