Chantal Meere

Chantal Meere

Folder Zwanger!

De nieuwe versie van de folder Zwanger! is vanaf eind april verkrijgbaar via de webshop van het RIVM. Zwanger! is een landelijke folder van kraamzorg, verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. De folder is ontwikkeld door een werkgroep met afgevaardigden van onder andere Bo, KNOV, NVOG en…

Informatie over Oekraïense vluchtelingen

Bo Geboortezorg zet zich in samenwerking met het College Perinatale Zorg (CPZ) en andere geboortezorgpartijen in voor goede en duidelijke informatie m.b.t. geboortezorg voor Oekraïense vluchtelingen. Deze informatie richt zich op organisaties, zorgverleners en Oekraïense vluchtelingen. Het CPZ heeft een…

Update RIVM persoonlijke beschermingsmiddelen

Naar aanleiding van de landelijke Covid-19 versoepelingen is de RIVM richtlijn ‘Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis’ aangepast. In de aangepast versie van de richtlijn is het onderscheid tussen de drie risiconiveaus komen te vervallen en wordt er uitgegaan van de…

Update project Indiceren in de kraamzorg

Binnen het project Indiceren in de kraamzorg ontwikkelt Bo een nieuwe indicatiemethodiek voor de kraamzorg: de Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek (KLIM). Op dit moment worden de laatste stappen doorlopen om met de pilot te kunnen starten! Pilot IndicerenDe planning is…

Stand van zaken NLLD

Alle leerlingen die de branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende volgen met de subsidie Nederland Leert Door (NLLD) zijn inmiddels met de opleiding gestart! Uiterlijk 8 oktober moeten alle opleidingstrajecten zijn afgerond. Naar verwachting kan de subsidie voor ruim 200 leerlingen worden…

Update meerkosten corona 2021

Naar aanleiding van de afwijzingen op de meerkosten corona 2021 door de individuele zorgverzekeraars, heeft Bo gesproken met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ZN en haar zorgverzekeraars zijn te…