Covid-19 vaccinatie

Op deze pagina vindt u de laatste informatie over de Covid-19 vaccinatie en de boosterronde voor de kraamverzorgenden

Stand van zaken Boostervaccinatie

Op 29 juli 2022 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten over een nieuwe vaccinatieronde COVID-19 in het najaar. Kraamverzorgenden krijgen met voorrang de mogelijkheid om de herhaalprik tegen corona te halen. Zij behoren tot de eerste groepen (samen met mensen van 60+ en mensen uit de griepgroep) die een afspraak kunnen maken.

Vanaf 13 september kunt u kraamverzorgenden uitnodigen voor een nieuwe vaccinatieronde. Voor zorgmedewerkers zijn speciale tijdsloten opengezet. Om deze ruimte optimaal te benutten vraagt het RIVM om niet te wachten met het uitnodigen van zorgmedewerkers voor deze vaccinatieronde.

Factsheets Covid-19 vaccins.

Het RIVM heeft informatie over de verschillende soorten vaccins tegen Covid-19 op de website staan.

  • Meer informatie over BioNTech/Pfizer vindt u op deze pagina.
  • Meer informatie over Moderna vindt u op deze pagina.
  • Meer informatie over Janssen vindt u op deze pagina.

Communicatiemiddelen

Op de website www.coronavaccinatie.nl is informatie te vinden over de vaccins, uitleg over de werking, bijsluiters, bijwerkingen etc. Daarnaast kan iedereen vragen stellen via het landelijke telefoonnummer 0800-1351. Het ministerie van VWS heeft ook een toolkit gepubliceerd. Hierin staan verschillende communicatiemiddelen over coronavaccinatie. Zoals een tijdlijn, factsheet, infographic en radiospot. Daarnaast heeft het RIVM, een filmpje gemaakt met uitleg over het vaccin.

FAQ Covid-19 vaccinatie

Een vaccin kan mensen tegen ziekten beschermen. Kinderen worden bijvoorbeeld gevaccineerd tegen infectieziekten als polio en de mazelen. Vaccins zorgen ervoor dat je lichaam antistoffen aanmaakt. Kom je later met het virus in aanraking? Dan is je lichaam hier goed op voorbereid. Het virus wordt opgeruimd, zonder dat je (ernstig) ziek wordt. Door vaccinatie komen ziekten als polio in Nederland niet meer voor.

Voor Covid-19 vaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het Europese medicijnagentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen Covid-19 veilig en effectief is. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Als er enige twijfel is over de veiligheid van een vaccin, dan wordt deze niet toegelaten in Nederland. Dit geldt ook als de bijwerkingen niet opwegen tegen de werkzaamheid van een vaccin. De vaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van bijvoorbeeld spierpijn of koorts. Dat zijn bekende bijwerkingen van veel vaccinaties. De kans dat er onbekende bijwerkingen optreden na vaccinatie tegen het coronavirus is zeer klein, maar niet uit te sluiten.

Vaccinatie tijdens de zwangerschap is veilig, effectief en van groot belang. Bij zwangere vrouwen bestaat een hoger risico op het ontwikkelen van ernstige ziekte door COVID-19 dan voor niet-zwangere vrouwen. Ook kunnen er zwangerschapscomplicaties optreden met risico’s voor moeder en kind. Ook in geval van borstvoeding is vaccinatie veilig, het is niet aannemelijk dat het vaccin in de borstvoeding terecht komt.

De multidisciplinaire werkgroep Covid-19 en zwangerschap, met afgevaardigden van onder andere de NVOG en het RIVM, heeft hierover een standpunt geschreven: Vaccinatie tegen Covid-19 rondom zwangerschap en kraambed.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onder meer het verzamelen, vastleggen, opvragen, raadplegen en gebruiken van gegevens over de gezondheid in beginsel verboden en mag zelfs niet met toestemming van de werknemer.

In de persconferentie van 14 september 2021 heeft demissionair minister De Jonge aangegeven dat werkgevers aan werknemers mogen vragen of zij gevaccineerd zijn. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn, daarnaast moet er een duidelijk plan zijn hoe te handelen als de medewerker niet gevaccineerd is of als de medewerker daar geen mededeling over wil doen. De vaccinatiestatus van de medewerker mag op geen enkele wijze worden vastgelegd door de werkgever. 

Een bedrijfsarts mag wél vragen of uw werknemer is gevaccineerd, als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat een werknemer met kwetsbare mensen werkt. Een werknemer mag daarna zelf bepalen of hij deze vraag beantwoordt. De bedrijfsarts mag dit weer niet met u delen als werkgever. De bedrijfsarts mag wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers met u delen.

Op dit moment is er nog geen jurisprudentie over of werkgevers in de zorg vaccinatie tegen Covid-19 wel of niet mogen verplichten. Op grond van wet- en regelgeving is een vaccinatieplicht vanuit de overheid momenteel niet toegestaan, maar in noodsituaties kan hier van afgeweken worden. Dit stelt de Gezondheidsraad in het advies ‘Ethische en juridische afwegingen Covid-19 vaccinatie’. In dit advies wordt ook gesteld dat bedrijven onder bepaalde omstandigheden een vaccinatie verplicht stellen voor hun medewerkers. Als deze tenminste proportioneel is en niet discrimineert. De Gezondheidsraad verwacht dat een vaccinatiebewijs eerder proportioneel is voor vitale beroepen of beroepen waarbij werknemers in contact komen met ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het moet dan wel evident zijn dat vaccinatie effectief bijdraagt aan de bescherming van deze mensen en er geen minder ingrijpende maatregelen voorhanden zijn. Voor de afweging heeft de raad een kader ontwikkeld. Of de maatregel gerechtvaardigd is, kan verschillen per setting. Jurisprudentie kan hier in de toekomst meer duidelijkheid over geven.