Crisis coördinatoren Covid-19 (CCC)

Per beroepsgroep  binnen de geboortezorg wordt een CCC aangewezen die vervolgens met elkaar gezamenlijk regionale afspraken maken binnen de kaders van het uitgezette landelijke beleid. Ook fungeren deze regionale teams als lijn naar het ROAZ. De KNOV heeft inmiddels regionale CCC’s namens de verloskundigen aangesteld. Over een aantal zaken zal Bo rechtstreeks met de CCC’s communiceren.