Covid-19 - Financiële maatregelen

Er zijn meerdere financiële regelingen getroffen om de Kraamzorg gedurende het Corona virus tegemoet te komen. Van welke regelingen kunnen kraamzorgorganisaties gebruik maken? In het submenu vindt u een overzicht van de financiële maatregelen van Zorgverzekeraars Nederland en de overheid. Ook vindt u informatie over de Zorgbonus.

 

 

FAQ’s 

In april-mei 2021 kon de meerkostenregeling worden aangevraagd, voor de extra kosten die kraamzorgorganisaties in 2020 hebben gemaakt ten gevolge van covid-19. De kraamzorg kreeg 0,9% vergoed van de omzet van mei t/m december 2020.

De uitbetaling van de meerkostenregeling is later gepland dan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in eerste instantie had verwacht. Hierdoor heeft het overgrote deel van de kraamzorgaanbieders het bedrag eind 2021 uitbetaald gekregen, maar wacht ook nog een deel hierop. Verwachting is dat ZN in Q1 2022 alle uitbetalingen heeft voldaan.

Voor nu geldt de meerkostenregeling alleen voor de periode mei t/m december 2020. Omdat er in 2021 door kraamzorgorganisaties ook veel extra kosten zijn gemaakt, heeft Bo met ZN, VWS en de NZa de opties voor een meerkostenregeling in 2021 besproken. Bo informeert u, wanneer er hierover meer duidelijkheid. Daarvoor wordt nu de benodigde informatie verzameld en wij komen hier in een later moment op terug.

Oorspronkelijk verviel per 1 oktober 2021 de regeling die zorg op afstand mogelijk maakte. Echter, door de huidige situatie, heeft Bo in december 2021 aan de zorgverzekeraars gevraagd opnieuw akkoord te gaan met onderstaande verruimingen tot uiterlijk 1 april, kwartaal 2. 

  1. Digitale intake in plaats van fysieke intake;
  2. Herindicatie via zorgmail i.p.v. fysiek tekenen;
  3. Kraamzorg op afstand, conform eerdere spelregels.

In dit nieuwsbericht vindt u wie waar mee akkoord is gegaan. Voor meer informatie over de concrete verruimingen per zorgverzekeraar, willen we u adviseren hierover contact met de zorgverzekeraars zelf op te nemen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de voorwaarden waar de digitale zorg aan moet voldoen.