Informatie & beleid stakeholders

IGJ: IGJ rapport over de zorg tijdens en na Covid-19 pandemie Het IGJ heeft een rapport over de zorg tijdens en na Covid-19 pandemie opgesteld. ‘samen voor de patient, tussenrapportage Coovid-19 in de Eerstelijnszorg’ Het IGJ houdt toezicht op de zorg, in het begin van de pandemie is het regulier toezicht waar mogelijk uitgesteld. De laatste maanden is IGJ, naast de telefonische en digitale contacten, weer meer bezoeken gaan afleggen. Daarbij is er steeds aandacht voor de impact van de Covid-19 zorg en de maatregelen die met oog op COVID-19 zijn genomen op de eerstelijnszorg.

RCOG: De Royal College of Obstetricians & Gynaecologists heeft een protocol opgesteld n.a.v. het Covid-19 virus. Geboortezorgpartijen zijn met elkaar in overleg over een vertaalslag naar Nederland. Omdat 1 landelijk beleid moeilijk is vast te stellen neemt u over de situatie in uw regio altijd contact op met de lokale GGD. Vanuit het ziekenhuis wordt niemand naar huis gestuurd met Covid-19 besmetting zónder dat daarover overleg plaats vindt met de GGD. De GGD heeft zo de gelegenheid om te bezien of het specifieke geval in thuisquarantaine kan. Dit kan bijvoorbeeld niet voor een kraamvrouw wanneer de kraamzorg daar niet naar toe kan omdat de juiste beschermingsmiddelen niet voor handen zijn. Indien zorgverleners naar cliënten thuis moeten en zorg verleend moet worden aan vrouwen die ziek zijn, een verdenking van het virus hebben en/of huisgenoten hebben die ziek zijn dan volgt u de instructies van de GGD.

NHG: Contact met GGD, handelen bij mogelijk besmette patiënten, klinische beoordeling en meer praktische informatie staat in het dossier Coronavirus van de NHG.

KCKZ: Het KCKZ kraamzorg heeft informatie voor de kraamverzorgenden op haar site staan, klik hier. In haar Q&A beantwoordt het KCKZ veel gestelde vragen omtrent Covid-19 en wordt verwezen naar een interessante video met instructies van Medsim.

JGZ: GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd hebben een landelijk beleid opgesteld voor de JGZ. U vindt dit beleid hier.

NethOSS: Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van Covid-19 positieve zwangeren in Nederland. U vindt hier de laatste update.

CPZ: Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Branche- en beroepsorganisaties zijn hard aan de slag om richtlijnen en protocollen voor hun achterbannen te maken. Op de website van het CPZ wordt alle relevante en actuele informatie over Covid-19 voor de geboortezorg samengebracht.

KNOV/NVOG: Verloskundigen kunnen informatie over het beleid rondom Covid-19 vinden op de website van het KNOV. U vindt de beleidsstukken hier