Covid-19 - Inhoudelijke maatregelen

Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking tot Covid-19. Kraamverzorgenden kunnen de laatste informatie, zowel voor professionals als patiënten, vinden bij het RIVM, of voor specifieke situaties, de informatie volgen via hun lokale GGD en het crisisteam van eigen regionale netwerk. Hierover kunt u het beste met uw KSV/VSV contact houden met de ROAZ in uw regio.

In het begin van de pandemie was Covid-19 voor iedereen nieuw en was sprake van enorme aanpassingen. We hanteerden toen de volgende stappen: Infographic 1 Proces Covid pandemie eerste golf. Naarmate de tijd vorderde en op het moment dat de zogenaamde eerste golf voorbij was hebben we de stappen vaak kunnen inkorten naar Infographic 2 Proces Covid pandemie tweede golf.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen rondom Covid-19.

 

 

 

FAQ’s Covid-19 en Quarantaine

Wanneer een medewerker in quarantaine moet kunt u verzuimprotocol zoals u gewend bent hanteren.

Als een medewerker in gezinsquarantaine verblijft en thuis kan werken, dan moet hij of zij dat doen. Kan dat niet, dan mag u als werkgever geen verlof uren aftrekken, tenzij dat in overleg met uw medewerker gebeurt. De werkgever moet het salaris doorbetalen ook als de medewerker niet kan werken.

Ja, voor korte duur, om opvang elders te regelen. Hiervoor kunt u de regels volgen van de Cao Kraamzorg artikel 7.5 lid 5 (Calamiteiten en ander kort verzuim verlof).

Nee, behalve als er goede grond is voor die vrees. In dat geval moet contact opgenomen worden met de huisarts / GGD.

Ja, dit valt onder het risico van de werkgever. Wanneer een werknemer zelf niet ziek is adviseert Bo om samen met de medewerker te kijken welke mogelijkheden er zijn om vanuit huis te werken. Denk hierbij aan het leveren van zorg op afstand, of het uitvoeren van telefonische intakes. Indien een werknemer wel ziek is dan kan het verzuimprotocol zoals normaal gehanteerd worden.

Uitzondering: Een medewerker die afreist naar een oranje of rood gebied doet dit op eigen risico. Dit betekent dat quarantaineperiode van de medewerker voor eigen risico komt. Het loon hoeft dan niet doorbetaald te worden.

Landen met een verhoogd risico op COVID-19 kunnen het label oranje of rood krijgen: niet-essentiële reizen naar deze landen worden afgeraden.

Voor het meest actuele beleid rondom testen en inzetten van zorgmedewerkers verwijzen we u naar deze pagina.

Als werkgever mag je de werknemer niet verbieden naar een oranje gebied te reizen. Bo adviseert om de werknemer voor vertrek te wijzen op de consequenties, om verrassingen te voorkomen. Een medewerker die afreist naar een oranje gebied doet dit op eigen risico. Dit betekent dat quarantaineperiode van de medewerker voor eigen risico komt. Het loon hoeft niet doorbetaald te worden.

Wanneer de medewerker direct terugkeert naar Nederland zodra het gebied naar oranje verandert én het quarantaineadvies opvolgt dan behoudt de medewerker het recht op loondoorbetaling wanneer de quarantaineperiode buiten de ingeplande vakantieperiode valt.

De medewerker kan vastgestelde vakantiedagen niet zomaar terugdraaien of wijzigen. Dit moet altijd in overeenstemming met de werkgever gebeuren. De werkgever is niet verplicht hier toestemming voor te geven.

Als werkgever moet je je personeel beschermen en je hebt een zorgplicht. Je mag wel aan medewerkers vragen waar zij heen gaan of zijn geweest, omdat je ook de cliënten moet beschermen. Let wel op de AVG regels, en het belang van de vraag en de antwoorden. In eerste instantie is de plicht er niet, echter kan in het kader van goed werkgever- en werknemerschap verwacht worden dat de medewerker dit aangeeft.

Nieuwsberichten over Covid-19