Persoonlijke berschermingsmiddelen (PBM)

Op deze pagina leest u de laatste stand van zaken m.b.t. de PBM in de kraamzorg, hoe u deze gebruikt en waar u deze kunt bestellen.

Huidige maatregelen PBM in de kraamzorg

Het RIVM beleid ‘Uitgangspunten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis’ is met ingang van 14 december 2022 aangepast.

Zorgmedewerkers moeten bij duidelijke respiratoire klachten (verkoudheidsklachten en keelpijn etc.) en een negatieve test voorzichtig zijn. Er wordt geadviseerd in zo’n situatie een mondneusmasker (ten minste type II) te dragen tijdens het werk.

Zorgmedewerkers wordt geadviseerd om tijdens het werk bij zorgcontacten <1,5 meter afstand preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II te dragen bij kwetsbare cliënten. Dit beleid geldt ook voor de kraamzorg.

Indien zorgmedewerkers aangeven een mondneusmasker te willen dragen bij cliënten die niet onder de classificering ‘kwetsbare cliënten’ van het RIVM vallen, dan moeten zij daartoe de gelegenheid krijgen. Dit geldt ook voor het aanhouden van de 1,5 meter als een veilige afstand in situaties waar dat mogelijk is.

Een uitgebreide toelichting op de PBM in de kraamzorg leest u hier.

Gebruik FFP2 maskers

Het RIVM stelt in de vernieuwde uitgangspunten ‘PBM buiten het ziekenhuis’ dat vanuit infectiepreventieoogpunt vrijwel altijd een chirurgisch mondneusmasker II volstaat, tenzij er sprake is van aerosolvormende handelingen, langdurig nauw contact met Covid-19 patiënten, of contact met Covid-19 patiënten in een slecht geventileerde ruimte. Dan wordt een FFP2 masker geadviseerd. Zorgverleners mogen in overleg met de werkgever gemotiveerd afwijken van het beleid m.b.t. FFP2 maskers en deze ook in andere situaties gebruiken. Daarbij kan gedacht worden aan risicovolle situaties en gevoelens van onzekerheid of onveiligheid bij medewerkers.

Aanvraagproces PBM voor kraamzorgorganisaties

Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
Door Covid-19 was er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen op te heffen. 

PBM bestellen
Kraamzorgorganisaties kunnen sinds 21 april 2021 PBM aanvragen via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS. Mediq heeft hiervoor een speciale PBM aanvraagomgeving ingericht. Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM richtlijnen. De ROAZ zijn verantwoordelijk voor deze voorraad en wat alle organisaties ontvangen. Hierbij worden de nieuwe richtlijnen van MinVWS gehanteerd.

Het past binnen de huidige afspraken dat zorginstellingen ook nog zelf schaarse PBM kunnen inkopen via hun reguliere kanalen. Voorwaarde is wel dat er dan niet meer dan nodig alsnog via het online portaal van Mediq wordt aangevraagd. De minister voor MZS bepaalt welke producten het LCH centraal inkoopt en heeft bepaald dat LCH de producten aan zorginstellingen uitlevert tegen pre-Corona tarieven. Dit om zorginstellingen in deze zware coronacrisis in staat te stellen om hun medewerkers zo drempelloos mogelijk van veilige persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.

Levering middelen
Mediq levert de producten aan kraamzorgorganisaties. De landelijke voorraad bestaat uit verschillende merken. Hierdoor kan uw levering meerdere merken bevatten.

Verdeelmodel PBM

Het verdeelmodel is van kracht gegaan om de PBM die ter beschikking zijn eerlijk te verdelen over zorgmedewerkers o.b.v. urgentie. In het nieuwsbericht over het nieuwe verdeelmodel van PBM waren kraamverzorgenden, verloskundigen, (jeugd-)GGZ en jeugdzorg niet opgenomen. De zorgen van kraamverzorgenden zijn d.m.v. een brief van Bo bij minister De Jonge onder de aandacht gebracht. In zijn brief van 22 april geeft minister De Jonge aan dat, o.a. naar aanleiding van de brief van Bo, kraamverzorgenden, verloskundigen, (jeugd-)GGZ en jeugdzorg nu wél opgenomen zijn in het verdeelmodel.

Instructievideo’s en uitleg