Test- en inzetbeleid kraamzorg

Op deze pagina vindt u de meest recente informatie rondom het testen en inzetten van zorgmedewerkers. Het RIVM testbeleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis vindt u hier. Hierin is ook het beleid rondom de inzet van zorgmedewerkers met een huisgenoot of nauw contact met Covid-19 (klachten) opgenomen.

Laatste stand van zaken test- en inzet beleid

Testbeleid

Voor zorgmedewerkers wordt nog steeds de PCR-test geadviseerd. Er wordt vanaf heden een uitzondering gemaakt voor zorgmedewerkers die niet in contact komen met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van Covid-19. Zij kunnen ook gebruik maken van een antigeen- of zelftest.

Quarantainebeleid

Zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief getest persoon hoeven niet meer in quarantaine. Zij worden wel geadviseerd om gedurende 10 dagen na het laatste contact PBM te gebruiken op dag 0 en dag 5 een (zelft)test af te nemen. Zorgmedewerkers met klachten laten zich testen en blijven in afwachting van de testuitslag thuis.

Bij personeelstekort kan de instelling besluiten om van het test- en quarantainebeleid af te wijken en zorgmedewerkers laten werken onder bepaalde voorwaarden.

U vindt het test- en inzetbeleid van het RIVM hier. In dit beleid staan ook de aandachtspunten met betrekking tot de privacywetgeving omtrent het bekendmaken van de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers beschreven.

Testen met prioriteit

Bo adviseert kraamzorgorganisaties om gebruik te maken van testen met prioriteit. Vanaf september 2020 staat kraamzorg op de lijst met beroepen die in aanmerking komen voor testen met prioriteit bij de GGD. Dit is een tijdelijke maatregel in verband met de tekorten aan testcapaciteit. Er moet voorkomen worden dat deze voorrangstraten onnodig vollopen en het doel niet kunnen dienen. Aan de werkgever wordt gevraagd toe te zien op het gebruik van de regeling. Het Ministerie van VWS heeft alle zorgkoepels opgeroepen hier prudent mee om te gaan. Een kraamverzorgende krijgt voorrang wanneer:

  • ze klachten heeft die passen bij Corona en;
  • ze onmisbaar is voor de continuïteit van de kraamzorg en;
  • ze niet te vervangen is door een collega.

Indien een kraamverzorgende aan de hier genoemde criteria voldoet kan zij bellen met het prioriteit nummer: 0800-8101 en moet de naam van de werkgever doorgegeven worden. Alléén mensen die in aanmerking komen voor de voorrang mogen gebruik maken van dit nummer. Bij de testlocatie wordt een identiteitsbewijs gevraagd én een bewijsstuk waarmee de kraamverzorgende aantoont dat ze in de zorg werkt (dit zal veelal een loonstrook zijn). U kunt hier meer lezen over het aanvragen van een test met prioriteit.